Brak wyników dla podanej frazy

Super Glue Klej 2 g

3,49

Super Glue Klej 2 g

Ilość
2g
Marka
Kod kreskowy
5906554509011
Kategoria
Cena za szt.
3,49 zł
3,49

Składniki

Składniki
b/d

Wartości odżywczeb/d
Obliczona wartość odżywcza
b/d

Marketing

Opis produktu
Super Glue Klej 2 g

Zdrowie i styl życia

Zalecenia dla alergików
b/d

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
b/d
Przygotowanie i stosowanie
Stosowanie: Sklejane powierzchnie muszą być czyste, suche i gładkie. Trzymając tubkę plonowo gwintem do góry, przebić delikatnie membranę czerwonym korkiem i nakręcić dozownik. Kroplę kleju rozprowadzić na jedną ze sklejanych powierzchni i natychmiast docisnąć drugą. Całkowite sklejenie następuje w ciągu 10 sekund. W przypadku sklejenia skóry przemyć wodą lub acetonem.

Opakowanie

Rozmiar opakowania
2g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Opakowanie typu blister
Liczba użyć
b/d

Obsługa klienta

Adres producenta
GLUE-INVEST sp. z o.o. Biuro Handlowe: 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 100 tel.: (42) 612 25 93, 612 25 94
Adres zwrotny
GLUE-INVEST sp. z o.o. Biuro Handlowe: 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 100 tel.: (42) 612 25 93, 612 25 94

Rozszerzone dane

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
ZAGROŻENIE/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: H315: Działa drażniąco na skórę. H319: Działa drażniąco na oczy H335: Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P103: Przed użyciem przeczytać etykietę. P261: Unikać wdychania par. P280: Stosować rękawice ochronne. P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH202 - „Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi" Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu. Uwaga: Wyrób i opakowanie zastrzeżone. Skład: cyjanoakrylan P102 - CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI
Języki na opakowaniu
polski

Zamiennik

14,49
400g / szt.
27.48
text

Nasz sklep spożywczy online działa na terenie Torunia i najbliższej okolicy

Zobacz, jak łatwo możesz zrobić zakupy z dostawą wprost pod swoje drzwi!

Codzienna dostawaświeżych wypieków,
warzyw i owoców.

Zrób zakupy onlinew dowolnej chwili
w domu, w pracy, w autobusie.

Ustal sposób dostawyodbiór w sklepie
lub transport do domu.

Określ termindata i godzina wygodne dla Ciebie

Ciesz się zakupamidostarczonymi wprost do Twoich rąk!

Lokalnie Tradycyjnie Blisko

Toruńska sieć sklepów spożywczych