Brak wyników dla podanej frazy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasz sklep internetowy oferuje napoje: gazowane, niegazowane, w proszku, mleczne, energetyki i izotoniki, kawy oraz herbaty. Posiadamy w swoim asortymęcie ok 400 różnych rodzai. Produkty zaopatrywane są przez 12 różnych marek.

Polityka Prywatności

Rozumiemy Państwa troskę swoje dane. Nam również zależy na tym, aby były one bezpieczne. Niniejszy dokument powstał w celu udzielenia Państwu wszelkich informacji dotyczących ich przetwarzania przez serwis www.torimpex.pl. Zapewniamy, że robimy wszystko, aby Państwa dane pozostały poufne, a sposoby ich przetwarzania pozostawał w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy dokument powstał, aby wyjaśnić jakie dane i w jakim celu są przetwarzane oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W niniejszym dokumencie znajdziecie Państwo również informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookies.

 

Definicje:

Polityka – niemniejszy dokument.

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.torimpex.pl .

Administrator Serwisu – administrator Sklepu Internetowego, tj. Torimpex Trade sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 5 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061593 (NIP: 8792168623, BDO: 000057042), o kapitale zakładowym w wysokości: 851 000,00 zł.

Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dokonuje Zamówienia w Sklepie lub zakłada w nim Konto Klienta lub wyraża wolę otrzymywania Newslettera.

Konto Klienta – podstrona Sklepu przydzielona do danego Klienta, za pośrednictwem której Klient może zarządzać zamówieniami.

Zamówienie – Produkty zamówione przez klienta za pośrednictwem Strony Internetowej.

Produkt – przedmioty dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i w jaki sposób można się z nim skontaktować?

Administratorem strony, jak również Państwa danych osobowych, jest Torimpex Trade sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 5 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061593 (NIP: 8792168623, BDO: 000057042), o kapitale zakładowym w wysokości: 851 000,00 zł, tj. Administrator Serwisu.

Z administratorem można skontaktować się pisząc na adres:

Torimpex Trade sp. z o.o.

Żółkiewskiego 5

87-100 Toruń

lub na adres e-mail: [email protected].

 

W jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane, w tym dane osobowe, trafiają do nas na dwa sposoby. Pierwszy z nich to podanie przez Państwa danych podczas zakładania Konta Klienta, przy składaniu Zamówienia lub zamawianiu Newslettera. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w tych celach oraz warunkach korzystania z serwisu można dowiedzieć się z Regulaminu Sklepu Internetowego. Drugi sposób to informacje znajdujące się w logach serwera oraz zbierane za pomogą plików cookie wykorzystywanych przez Serwis.

 

Czym są logi serwera?

Logi serwera są to zapisy zdarzeń na serwerze wykorzystywanym przez stronę internetową. Obejmują one informacje takie jak IP wykorzystywanego przez Państwa urządzenia i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, dane o dostawcy usługi dostępu do Internetu czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej. Logi wykorzystywane są w celach administrowania stroną, a dostęp do nich mają tylko administratorzy.

 

Czym są pliki cookies i w jakim celu są przez nas wykorzystywane?

Niemal wszystkie strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Są to pliki zapisywane na urządzeniu odwiedzającego (np. komputerze lub telefonie), serwerach właścicieli stron internetowych lub na serwerach podmiotów trzecich zapewniających usługi informatyczne na rzecz właściciela. Są to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Zbierane informacje obejmować mogą zarówno dane osobowe jak i inne informacje, niepowiązane z konkretną osobą fizyczną.

Pliki cookies są przez nas wykorzystywane w celu utrzymania poprawnego działania Sklepu Internetowego, zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących produktów oraz prowadzenie analizy działań użytkowników w Sklepie Internetowym aby móc go stale dla Państwa doskonalić.

Dzięki plikom cookies jest również możliwe utrzymanie sesji Klienta zalogowanego do Konta Klienta, dzięki czemu nie ma konieczności ponownego logowania się do Konta na każdej podstronie Sklepu Internetowego. Pliki te są też niezbędne do prawidłowego działania procesu Zamówień.

 

Przez jaki czas pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniach?

Pliki cookies możemy podzielić na sesyjne oraz trwałe. Pierwsze z nich usuwane są wraz z zakończeniem wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej, a więc z zakończeniem jej sesji. Pliki trwałe są przechowywane przez dłuższy okres czasu, choć mogą zostać usunięte fizycznie przez użytkownika. W przypadku ich nieusunięcia przez użytkownika będą przechowywane tak długo, jak zostało to określone w parametrach poszczególnych z nich, tj. 365 dni.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w plikach cookies?

W przypadku plików cookies niezbędnych (technicznych) podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadniony interes realizowane przez Administratora Serwisu. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora Serwisu jest konieczność zapewnienia poprawnego działania strony internetowej oraz prowadzenie działań zmierzających do jej ulepszania i rozwijania, zapobieganie błędom i usterkom w jej funkcjonowaniu, zapewnieniu bezpieczeństwa jej użytkowania oraz zapobieganie nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach strony.

Niezależnie od powyższego, potrzebujemy Państwa zgody na zapisanie plików cookies innych niż niezbędne na Państwa urządzeniu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) i dotyczy przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego. Zgoda może zostać wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Oznacza to, że zgoda taka może być wyrażona np. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki (tj. programu wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych). Również za ich pomocą może zostać wycofana w każdym czasie. Sposób zmiany ustawień zależy od używanego przez Państwa oprogramowania. Informacje o sposobie dokonywania zmian można znaleźć w pomocy do danego programu.

 

Jakie podmioty mogą być odbiorcami Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe zgromadzone w ramach plików cookies mogą być przekazywane zewnętrznym odbiorcom:

  1. świadczącym usługi z zakresu obsługi strony internetowej na rzecz Administratora,
  2. dostawcy rozwiązań IT, w szczególności wykorzystujący pliki cookies (w tym cookies analityczne), dostawcy mapy wykorzystywanej w Sklepie Internetowym, powiązane serwisy społecznościowe.

 

Czy Państwa dane mogą trafić do państwa trzeciego?

Państwa dane mogą trafić do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ze względu na wybranych przez nas dostawców usług (w szczególności narzędzi analitycznych). Dane te są przekazywane do państw, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony albo na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Kopię stosowanych zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG można otrzymać kontaktując się z Administratorem na adres e-mail: [email protected].

 

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Informujemy, że przysługują Pani/Panu prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy godzenie się na przetwarzanie danych osobowych na powyższych zasadach jest obowiązkowe?

Nie, podanie danych osobowych w ramach plików cookies jest dobrowolne, ale może prowadzić do nieprawidłowego działania strony lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony, w szczególności składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Torimpex Club

Zbieraj punkty i wymieniaj na rabaty
Zobacz więcej

Karta Podarunkowa

Obdaruj bliską osobę wyjątkowym prezentem
Zobacz więcej

Dostawa do domu

Ustal wygodny termin dostawy zakupów
Zobacz więcej

Nasza historia

Nasza historia trwa już ponad 30 lat
Zobacz więcej

Lokalnie Tradycyjnie Blisko

Toruńska sieć sklepów spożywczych